Skupština Srednjobosanskog kantona (SBK) usvojila je u ponedjeljak izmjene i dopune kantonalnog budžeta, kojima je on uvećan za oko 6,5 miliona maraka, a dio tog novca ići će na povećanje plaća za oko 5.300 uposlenih u javnom sektoru.

Kako je rečeno, osnovica za obračun plaća je sa 270 maraka uvećana na 285.

Kantonalna ministrica financija Mirjana Plavčić kazala je novinarima da je došlo do povećanja prihoda u ovoj godini i da je budžet stabiliziran, čime su stvoreni uvjeti za poboljšanje materijalnog statusa uposlenika u tijelima javne uprave.

- Postojali su i opravdani zahtjevi sindikata i ovaj put smo, nakon dužeg vremena, donijeli odluku o povećanju osnovice za obračun plaća za 5,5 posto. Moramo imati u vidu da smo po plaćama među posljednjima od svih kantona u Federaciji BiH i općina u SBK - dodala je ministrica.

Upitana o strukturi budžeta, ministrica Plavčić je odgovorila da 80 posto ide na plaće i materijalne troškove, odnosno funkcioniranje ministarstava, dok je po deset posto namijenjeno za transfere i kapitalna ulaganja.