- U šoku smo. Za našeg kolegu imamo samo riječi hvale. To je bio čovjek u pravom smislu te riječi. Ljudska gromada. Bio je oličenje profesora, primjer kakavih je, na žalost, danas sve manje - kaže direktorica Gimnazije "Živinice" Ivana Mijatović.

Profesor Nuhanović u Gimnaziji "Živinice" radio je od 2003. godine, a ostao je u sjećanju mnogih generacija učenika. U prvim godinama nakon osnivanja Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzla Nuhanović je tamo radio kao asistent.

U Gimnaziji je zajedno s Nuhanovićem radila i profesorica bosanskog jezika i književnosti Alma Šahbegović.

- Generacija smo i počeli smo zajedno raditi. Bio je vrijedan i volio je učiti djecu, bio je jako vezan za taj posao. O tome najbolje govori i činjenica da je u svakoj generaciji imao po jednog učenika ili učenicu koji su bili u vrhu na državnim takmičenjima iz njemačkog jezika - priča profesorica Šahbegović.

U Gimnaziji "Živinice" i danas vlada nevjerica povodom preranog odlaska njihovog kolege, a profesorica Šahbegović to najbolje opisuje riječima "kao da ga je neko ukrao".

Iza profesora Nuhanovića ostala je supruga, sin i kćerka.