Službenici mikrokreditne organizacije "Prizma", koja je u međuvremenu otišla u stečaj, nezakonito su prisvojili milione maraka prevarivši više hiljada građana, nastanjenih pretežno u ruralnim krajevima širom BiH, prenijeli su mediji, objavljujući ispovijesti osoba koje su nasjele na prevare.

Kako se navodi, rađeno je to na način da je prevarenim, uglavnom neukim ljudima, navodno nuđena "novčana pomoć", a potpisujući se na papire koje su im davali službenici, zapravo su se potpisivali na ugovore o kreditima. Manje iznose "pomoći" bi i dobili, a da se radi o kreditima i do 10.000 KM, shvatili bi kada bi im na adresu počele pristizati opomene zbog neredovne otplate.

Prema nekim procjenama, prevarenih ima i do 3.000 hiljade, a mnogi od njih počeli su tražiti pravdu. Istražni organi, kako saznajemo, rade na rasvjetljavanju ovih slučajeva. Iako ne previše raspoloženi za razgovor na ovu temu, to su nam danas potvrdili i u "Prizmi".

- Tu je tužilaštvo, tu je policija, ne znam ja tu ništa. Na sve upite tužilaštava, finansijskih policija, mi odgovaramo. Moja je obaveza da sarađujem, dostavljam dokumentaciju  - kazao nam je kratko Avdo Čaušević, stečajni upravnik "Prizme", pravdajući se da ne može više govoriti o ovoj temi, čak ni o broju prevarenih.     

Dio prevarenih zastupa banjalučka advokatska kancelarija specijalizirana za sporove iz oblasti privrednog prava, bankarstva i finansijskih istraga.

- Kancelarija je preuzela jedan dio oštećenih da ih zastupa u građanskopravnoj stvari pred sudovima  - potvrdio je u izjavi za Faktor advokat Bojan Mikanović.

Iako je "Prizma" otišla u stečaj, njene dugove preuzela je druga firma - EOS MATRIX Sarajevo . Kako navode prevareni, upravo tu kreću najveći problemi, jer je nova firma ažurno krenula tražiti naslijeđena potraživanja. EOS je korisnike kredita putem svoje internetske stranice obavijestio da je polovinom prošle godine izvršen prijenos portfolija potraživanja "Prizme" u stečaju.

- Na ovaj način društvo EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo postalo je zakoniti vlasnik/povjerilac portfolija potraživanja MKF "Prizma" Sarajevo u stečaju sa isključivim ovlaštenjem da potražuje izmirenje svih prenesenih potraživanja – obavještavaju iz EOS-a.    

Naslijeđene klijente obavijestili su da dugovanja umjesto na račun "Prizme" podmire njima.

Ni u EOS-u nisu danas bili previše rapoloženi za ovu temu. Uputili su nas da pitanja uputimo pismenim putem, naglašavajući da će odgovoriti "kada Uprava bude prisutna", ali da ni na taj način nećemo moći dobiti podatke o naplati spornih kredita, s obzirom na to da je to poslovna tajna.