Optužena se tereti da je od jula 2016. do decembra 2017. godine obavljajući poslove bankarske službenice u poslovnici UniCredit bank Sarajevo, sačinjavala naloge za isplatu sa krivotvorenim potpisima klijenata ili bez potpisa, koje je u rubrici "odgovorno lice banke" potpisivala svojim potpisom i ovjeravala pečatom banke kojim je bila zadužena.

Isplaćivala je novac sa transakcijskih računa klijenata i zadržavala ga za sebe. Tako je nezakonito prisvojila 18.059,33 KM.

Uz optužnicu, postupajuća tužiteljica predložila je sudu oduzimanje nezakonite imovinske koristi optuženoj, tačnije, novac u ukupnom iznosu od 18.059,33 KM, saopćilo je Tužilaštvo KS.