Pred Osnovnim sudom u Brčkom, on je optužen da je pojedinim udruženjima omogućio grantove za rad iz budžeta Distrikta, uslovivši ih da mu po isplati sredstava predaju unaprijed dogovoreni dio odobrenog novca.

Tužilaštvo Distrikta stavilo je na teret Dačaju da je u periodu od 2015. do 2020. godine
iskoristio službeni položaj zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH pribaviši sebi
protivpravnu imovinsku korist putem zastupničkih amandmana na budžet.

On je optužen da je iz grantova dodijeljenih za rad KBS Lokomotiva, ŽNK Centar, Shotokan karate DO i drugih udruženja građana, koje je sam predložio za ovaj vid budžetske pomoći, pribavio
korist u iznosu od 130 500 KM.

tereti se da je s ovlaštenim osobama udruženja, od kojih su neka na njegovu inicijativu s tim ciljem i osnovana, prije uvrštavanja granta u budžet unaprijed dogovarao dio za sebe, kojeg je po isplati i preuzimao.

- Nakon sveobuhvatno provedene istrage, Dačaj je u tri tačke optužnice optužen za krivično
djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja (iz člana 377 stav 3 Krivičnog zakona Brčko
distrikta BiH) sa zaprijećenom kaznom zatvora od najmanje tri godine. Tužilaštvo je
optužnicom zatražilo da mu se izrekne zabrana vršenja dužnosti zastupnika u Skupštini
Distrikta u trajanju od najmanje pet godina i oduzme imovinska korist pribavljena
krivičnim djelom - saopćeno je iz Tužilaštva.

Optužnica je dostavljena Osnovnom sudu Distrikta, gdje je u fazi prethodnog saslušanja u cijelosti i potvrđena.