Kako je naglasila ministrica odgoja i obrazovanja KS Naida Hota-Muminović, inkluzija u KS obuhvata sistemske reforme koje sadrže promjene i modifikicaije, metodama nastave, pristupima i strategijama u obrazovanju.

Inkulzivno obrazovanje je obrazovni sistem jednakih šansi za svako dijete, uvažavanje različitosti svakog djeteta, prilagođavanje vrtića, škole djetetu, njegovim potrebama i mogućnostima. Svakom djetetu se osiguravaju optimalni uvjeti za učenje, rast i razvoj, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva svakog djeteta, socijalizacija djece sa teškoćama i put ka izgradnji humanog, brižnog i tolerantnog društva – navela je ministrica Hota-Muminović prilikom izlaganja na današnjoj sjednici Skupštine KS.

U Javnoj ustanovi Djeca Sarajevo i u privatnim predškolskim ustanovama nalazi se 124 djece sa poteškoćama u razvoju, u osnovnim školama je 405 učenika koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu (IPP), a 65 učenika je u srednjim školama po IPP-u.

U Centru za slijepu i slabovidnu djecu u osnovnoj školi nalazi se 17 učenika a u srednjoj 25, u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju je 17 mališana na predškolskom nivou obrazovanja, 44 u osnovnoj školi i 17 u srednjoj školi.

U Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju nalazi "Vladimir Nazor" nalazi se 176 djece, od toga 62 u predškolskom, 114 u osnovnoj školi. U Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica je 26 djece na predškolskom nivou a 111 u osnovnoj školi. Srednju školu za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje je 84 učenika.

Ministrica Hota-Muminović je kazala da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS u školskoj 2021/2022. godini odobrilo angažman 175 asistenata u nastavi. Navela je kako je u osnovnim školama odobren angažman 137 asistenata, u srednjim školama 14 i centrima 24 asistenta.

- Asistenti za rad u ustanovama trebaju biti kvalificirani za rad u ovoj pomažućoj profesiji, da se educira kadar za ovaj posao – navela je između ostalog ministrica.

Predsjednica Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Colibri Aida Hrnjić obratila se prisutnima u Skupštini KS kazavši da je inkluzija uključiti dijete u nastavni proces a ne izvesti dijete u toku nastave na čas kod logopeda u neku drugu prostoriju.

- Za novac koji Vlada KS trenutno izdvaja može se jako puno napraviti. Smatram da ako se naša država opredijelila za inkluzivno obrazovanje onda specijalne ustanove ne treba da postoje već te ljude treba "preliti" u redovne škole. Svjesna sam da ima djece koja ne mogu pratiti redovnu nastavu, ali tu se prave dnevni centri u kojima se djeci pruža rehabilitacija. Inkluzija nije samo obrazovanje ili samo socijalna skrb, to podrazumijeva cijeli život od rođenja do smrti i podrazumijeva sve aspekte života. Nemamo nažalost ranu intervenciju u KS, rana intervencija treba da se odvija u vrtićima - kazala je između ostalog Hrnjić.

Ukazala je i na to da asistente u nastavi treba uvesti i u vrtiće.

Današnja sjednica Skupštine KS za razliku od prethodne koja je bila online, održava se u sali. Prisustvuje joj 29 zastupnika, a četiri zastupnika su opravdali izostanak, riječ je o zastupnici Arijani Memić, zastupnicima Damiru Nikšiću, Mirzi Čeliku i Dževadu Poturku.