Naime, članom 16. Poslovnika Skupštine KS propisano je da Kolegij Skupštine čine predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, predsjednici klubova zastupnika i sekretar Skupštine.

Budući da je sekretar Skupštine državni službenik, a ostali članovi Kolegija su izabrani dužnosnici, Marić smatra da je protivno odredbama Zakona o državnoj službi KS učestvovanje državnih službenika u donošenju odluka Kolegija Skupštine. Izmjena se odnosi na dio u kojem se navodi da sekretar Skupštine nema pravo glasa.

Skupština Kantona Sarajevo danas je na sjednici donijela i odluku o imenovanju nove Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo.

U Komisiju su imenovani: Mahir Dević (SDA) kao predsjedavajući Komisije, Bibija Kerla (DF) zamjenica predsjedavajućeg, te članovi Zvonko Marić (SBB), Danijela Kristić (Narod i pravda), Vibor Handžić (Naša stranka), Segmedina Srna Bajramović (SDP) i Jasmina Biščević-Tokić (SDA).

Sjednica na kojoj će biti razmatran Budžet KS za 2020. godinu najavljena je za 3. mart.