Kako je istaknuto na sjednici, nešto manje od tri posto ukupnog budžeta BPK-a, 1.060.000 KM, kantonalna vlada će izvojiti za pomoć privredi u saniranju posljedica stanja prirodne nesreće što je u ovom momentu prijeko potrebno, saglasni su i u poziciji i u opoziciji.

Poslanici oba bloka složili su se i da je rebalansirani budžeta BPK-a u iznosu od 42.428.966 KM nerealan, ali da je njegovo usvajanje bilo potrebno prvenstveno zbog hitne intervencije prema privrednim subjektima.

Rebalans je poslanicima obrazložio ministar za finansije Mirsad Agović. Pojasnio je da je prema ovom dokumentu planirano oko 28 miliona poreznih prihoda, neporeznih četiri, dok je 9,5 miliona KM planirano kao grant, transferi i donacije.

Osim opozicionih poslanika Ernesta Imamovića (SDP) i Rasima Mujagića (LDS) koji su budžet okarakterisali prenapuhanim, isto je učinio i poslanik Mirsad Žuga (SDA) uz konstataciju da će budžet sasvim sigurno pretrpjeti barem još jedan rebalans te da je ovakav bilo nužno donijeti zbog što hitnije provedbe korona zakona.

Rebalans budžeta usvojen je većinom glasova poslanika.

Bez rasprave Skupština BPK je prihvatila mišljenje ministarstva za socijalnu politiku na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom kao i mišljenje na Nacrt Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH. Prihvaćeno je i mišljenje ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Do kraja sjednice usvojen je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o izvršenju budžeta Bosanskopodrinjskog kantona za 2020 godinu, te prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama plaća poslanika i funkcionera koje bira, imenuje ili čije imenovanje potvrđuje Skupština BPK.