Odlučeno je to na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo.

Na dnevnom redu ove sjednice će, pored zastupničkih pitanja i inicijativa, biti i prijedlog odluke o potvrđivanju novog saziva Vlade KS, jer je danas Komisija za izbor, imenovanje i administrativna pitanja Skupštine KS prihvatila dostavljeni prijedlog sa imenima svih njenih članova.

Skupština će zasjedati i 29. decembra, kada je planirana hitna sjednica na kojoj će biti razmatrani prijedlozi odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Službe za zapošljavanje za prvi kvartal naredne godine, odnosno od 01. januara do 31. marta 2021. godine.

Ovako će izgledati sastav nove Vlade KS:

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto

Ministarstvo saobraćaja KS Adnan Šteta

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Admir Katica

Ministarstvo pravde i uprave KS Lejla Brčić

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović

Ministarstvo finansija KS Davor Čićić

Ministarstvo privrede KS Adnan Delić

Ministarstvo kulture i sporta KS Samir Avdić

Ministarstvo za boračka pitanja KS Omer Osmanović

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Melika Husić-Mehmedović

Ministarstvo zdravstva KS Haris Vranić

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović