Uređenje korita rijeke Miljacke je i ove godine jedan od prioriteta Gradske uprave Sarajeva.

- Radovi traju već neko vrijeme, a na velikim dijelovima korita rezultati su već vidljivi. Godinama je korito bilo zapušteno, a ulaganja su bila nikakva ili minimalna. Od dolaska ove administracije pokrenuti su značajni radovi. Grad Sarajevo zaslužuje da se o njemu mnogo bolje brinemo. Osigurano je redovno održavanje korita rijeke Miljacke od Bentbaše do mosta u ulici Kurta Schorka na Stupu što uključuje košenje trave, čišćenje korita od smeća i kabastog otpada, hortikulturno uređenje i revitalizaciju žardinjera – istakao je gradonačelnik Abdulah Skaka.

Za uređenje više od 57.000 kvadratnih metara predviđeno je ulaganje više od 100.000 KM.