- Mi smo već najavili zahtjev da se za sljedeću kalendarsku godinu, za 2022. pregovara o povećanju plaća prosvjetnim radnicima u Kantonu Sarajevo. Mi imamo i argumente. U Zeničko-dobojskom kantonu od 1.9.2021. radnicima će plaća biti povećana u ukupnoj vrijednosti između 18 i 26 posto. Dakle, prosvjetni radnici u ZDK će imati veću plaću od prosvjetnog radnika u Kantonu Sarajevo.

Jučer smo pratili i sjednicu Parlamenta FBiH na kojoj se razgovaralo o raspodjeli prihoda. Mi kao Sindikat imamo jasan stav. Mislim da u Federaciji BiH, sve vlade, uključujući i Vladu FBiH, koja bi trebala da tu bude medijator, treba osigurati da prosvjetni radnici u cijeloj Federaciji imaju iste ili približne plaće, učenici iste ili približno iste standarde, i tek onda se može govoriti o raspodjeli javnih prihoda. Ono što smo jučer čuli na Zastupničkom domu FBiH je politikanstvo i interes pojedinaca - govori nam Sivro.

Upitali smo za koliko će plaće prosvjetara u ZDK biti više od uposlenika u obrazovanju u KS.

- Osnovna plaća u Kantonu Sarajevo će 1. septembra za visoku stručnu spremu iznositi 1.165 KM, a u Zeničko-dobojskom kantonu će biti 1.210 KM. To je osnovna plaća bez ostalih dodataka. Već smo mi govorili da ćemo tražiti povećanje, a kako će Vlada KS odgovoriti na sve to... Mi nećemo prihvatiti priču o pandemiji, ovome, onome jer KS izdvaja milione za finansiranje razno-raznih stvari koje nisu u njegovoj direktnoj nadležnosti. Obrazovanje u KS je u direktnoj nadležnosti kantona. Mi nismo rekli da tražimo 20, 30 ili 10 posto povećanje, nego želimo da se plaće svih radnika u prosvjeti povećaju. Koje je to povećanje, stvar je pregovora. Ukoliko ne bude sluha, Vlada KS će imati problema sa sindikatima obrazovanja u 2022. godini - poručio je Sivro.