Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor Kanton Sarajevo, kazao je da je bio u kontaktu sa ljudima koji su radili na njegovoj izradi, da je slao poruke o bitnim segmentima, te da je fokus stavljen na inkluzivno obrazovanje, ali ipak ističe "kako nije predviđeno ništa reformski".

- Priča o semaforu je ništa posebno (napraviti "koronasemafor" sa potpunom digitalnom upravom za praćenje nastavnog procesa do juna 2021. godine, po austrijskom modelu praćenje svih škola u Kantonu u toku cijele godine). To je lahko uraditi i ne otkrivamo toplu vodu. Priča o Institutu za preduniverzitetsko obrazovanje je potpuno loša stvar. Mi imamo Prosvjetno-pedagoški zavod koji je postojao decenijama i koji je zbog političkih interesa potpuno srozan, uništen, dekapacitiran, mislim da tamo nema ni 10 ljudi da rade – kaže Sivro.

Ističe kako je u Prosvjetno-pedagoškom zavodu nekada radilo 60-70 ljudi.

- Kada sam ja počinjao raditi prije 18 do 20 godina, bila je direktorica i savjetnici koji su savjetovali, kritikovali, ružili, pomagali nastavnicima. Sada se pravi jedna nova institucija, javna ustanova koja će imati svoju upravljačku strukturu, ljudi koji će tamo sjediti, bit će plaćeni i postavlja se pitanje zašto izdvajamo novac za to. Postojat će direktor na kojeg će direktno utjecati politika da provodi ono što je radio Prosvjetno-pedagoški zavod i da radi još nešto što je Kazazović uveo, a to je udžbenička politika – navodi sagovornik, te dodaje:

- Umjesto da se teži da obrazovanje, udžbenička politika i standardi budu na višem nivou, te da budu jednaki u Sarajevu, Mostaru, Zenici, da broj učenika u odjeljenjima, plaće, nastavni planovi, sve to što čini pretpostavke za što bolje obrazovanje, da dižemo na viši nivo, mi spuštamo da nam udbeničku politiku biraju na kantonalnom nivou. Pravimo od kantona državu kada je u pitanju obrazovanje – navodi Sivro.

Sve mjere, ističe, koje su predvidjeli, a tiču se obrazovanja, su u redu, osim Instituta.

- Oni ljestvicu kada su u pitanju mjere uopće nisu visoko podigli, sebi ciljeve, čak su ih i spustili. Ko god bude ministar za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i inkluzivno koje je tu koje se proteže tokom školovanja, ta ministrica neće imati puno posla. Fokus je na mjerama u zdravstvu i privredi. Morali su određene stvari staviti u mjere da vidimo da nećemo opet sami sobom da se bavimo. Imamo velikih problema kada je prijem radnika u pitanju, zatim asistenata. Trebali su staviti da će ministar odmah pristupiti izradi dokumenata, da smanji broj časova i predmeta, sadržaj, da se smanji pritisak na djecu i ponudi model šta sa viškom radnika, a i tu postoji model – kazao je Sivro, te dodao:

- U naredne dvije godine ne očekujemo ništa.