Kako je Faktoru potvrđeno iz SIPA-e, pripadnici ove policijske agencije nalaze se na tri lokacije, gdje je u toku izuzimanje određenih predmeta traženih naredbom Suda.

Nezvanično, istražitelji SIPA-e nalaze se u prostorijama Kliničkog centra, Verlaba i Federalne uprave civilne zaštite, a izuzima se dokumentacija koja se odnosi na respiratore.

Tužilaštvo KS je po službenoj dužnosti formiralo predmet koji se odnosi na informacije iz medija da je grupa anesteziologa sa KCUS-a uputila pismo menadžmentu ove ustanove, u kojem upozoravaju na nepravilnu primjenu respiratora i druge probleme u funkcionisanju Covid odjela.

Po nalogu Tužilaštva KS, federalni zdravstveni inspektori 6. aprila 2021. su pokrenuli inspekcijski nadzor na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Iz FUZIP-a su istaknuli da će po okončanju inspekcijskog nadzora, sveobuhvatan izvještaj o postupanju i nalazima federalnih inspektora s pratećom dokumentacijom u ostavljenom roku od tri dana biti dostavljen nadležnom Tužilaštvu na dalje postupanje, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH.

- Kao što smo i ranije naveli, a s obzirom da postupak u tom predmetu vodi Tužilaštvo, u interesu istrage nismo u mogućnosti davati informacije o postupku i nalazima inspekcijskog nadzora - saopćeno je iz FUZIP-a.