Policajci SIPA-e su zadokumentovali da je osumnjičena osoba koja je zaposlena u institucijama Bosne i Hercegovine nezakonito ostvarila prava po osnovu Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u instutucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje, kao i po osnovu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine.

Izvršenjem navedenog  krivičnog  djela, osumnjičena osoba je stekla protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 12.841,53KM, i za navedeni iznos oštetilo  budžet Bosne i Hercegovine, saopćila je SIPA.

Kako smo saznali, riječ je o pomoćnici direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).