Prije 30 dana smo upoznali sve razine vlasti u državi o  veoma teškom stanju u kojem se nalazi  naše  poduzeće i tražili od najvećeg pojedinačnog vlasnika vlade F BiH hitnu reakciju i pomoć za spas tvornice i očuvanje radnih mjesta kao i održavanje sastanka sa predstavnicima sindikata do kojeg još uvijek nije došlo pored više upućenih poziva kako na adresu same Vlade F BiH  tako i na adrese  ministarstava energetike i rudarstva i industrije te ministarstva financija, kaže se u saopćenju.

- Predsjedništvo sindikata je sa Skupštinom sindikata i radnicima tvornice  održalo je sastanak sa upravom društva 07.11.2018 godine na kojem smo upoznati sa dostavljenim zaključcima Vlade F BiH prema Nadzornom odboru Aluminija i Upravi Društva kao i o trenutnom stanju u kojem se nalazimo. V .d.  direktor društva gosp. Drazen Pandža nas je upoznao da je stanje čak i teže nego što je bilo početkom oktobra, a problem sa električnom energijom nije riješen, pa je i dalje kupujemo dan za dan, uz avansno plaćanje, dok o isporuci sirovina u potpunosti ovisimo dobroj volji naših poslovnih partnera koji nas ne mogu još dugo pomagati, dok od Vlade F BiH nema nikakvih novih informacija ni konkretne pomoći.

Radnici Aluminija ni krivi ni dužni ispaštaju zbog unaprijed navedenog i dovedeni smo do tog da nam se kasni sa višemjesečnim uplatama doprinosa kako za mirovinsko tako i za zdravstveno osiguranje, a od jučer ne možemo ovjeriti zdravstvene knjižnice, a najavljeno je i kašnjenje isplate plaće za 10 mjesec.

Za četvrtak 15.11. 2018 godine  u 13 sati  sazvana je vanredna Skupština sindikata na kojoj će se govoriti o pokretanju  štrajka upozorenja.

Pozivamo vlasnike Aluminija d.d. Mostar, predstavnike  N. O. Aluminija, Upravu Društva da nam osiguraju isplatu plaće zajedno sa kreditnim obavezama sukladno potpisanom sporazumu iz jula ove godine i uplatu doprinosa PIO/MIO,  zdravstvenog osiguranja, koja se prikazuju na platnim listama, ali se ne uplaćuju, pa se tako krši zakon o uplatama doprinosa - zahtijevaju iz sindikata ovog posrnulog giganta.