Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH otvoreno se obratio načelniku općine Lukavac Edinu Deliću uz poruku da je neozbiljan.

Njihovo obraćanje prenosimo u cijelosti:

Poštovani !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH Vam je u prethodna dva mjeseca ponudio korektan odnos te ozbiljan i odgovoran pristup problematici, a sa kojom se suočavamo u vezi s realizacijom odluka i rješenja Vlade Federacije BiH po pitanju obaveze uvođenju u posjed Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli u rejonu I faze I etaže PK "Šikulje" u Lukavcu.

Gospodine Deliću, u toku zajedničkog sagledavanja problematike usaglasili smo se da je Vlada Federacije BiH u oktobru 2018. godine usvajanje odluka i rješenja o uvođenju u posjed Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli u rejonu I faze I etaže PK "Šikulje" u Lukavcu izvršila u skladu sa zakonskim propisima.

Vi to danas javno negirate, neozbiljni ste gospodine Deliću!

Gospodine Deliću, u toku zajedničkog sagledavanja problematike usaglasili smo se da nadležna općinska služba ima obavezu u skladu sa važećim zakonskim propsima izvršiti realizaciju odluka i rješenja Vlade Federacije BiH u vezi s uvođenjem u posjed Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli u rejonu I faze I etaže PK "Šikulje" u Lukavcu, te 22. aprila kreirali rješenje na osnovu kojeg nadležna općinska služba vrši realizaciju obaveza.

Usaglasili se da se riziku ne izlažu pripadnici civilne zaštite Lukavac, a ni radnici Rudnika "Šikulje" u Lukavcu.

Vi to danas javno negirate, neozbiljni ste gospodine Deliću!

- Ozbiljno i odgovorno pripremljen i organizovan protestni skup radnika Rudnika "Šikulje" u Lukavcu koji je održan 06. maja 2019. godine u skladu sa važećim zakonskim propisima nazivate "demonstracijom političke moći".

Neozbiljno, gospodine Deliću!

Gospodine Deliću, degutantna kvalifikacija radničkog skupa koji je za krajnji cilj imao ukazati svim institucijama u Federaciji BiH pa i općini Lukavac na ozbiljnost problematike.

Gospodine Deliću, rudari su kvalitetno sindikalno organizovani što ste imali priliku vidjeti 06. maja 2019. godine, politiku prepuštamo Vama, Vi se tu bolje snalazite.

Na kraju, gospodine Deliću, da li je moguće da građanin općine Lukavac koji je od Rudnika "Kreka" u Tuzli u procesu eksproprijacije 2006. godine obeštećen u visini nešto više od 210.000 KM te u januaru 2019. godine sa dodatnih 38.000 KM, 06. maja 2019. godine nema gdje da živi i da je uništen od Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli?

Gospodine Deliću, i radnici Rudnika "Šikulje" u Lukavcu su u dobroj mjeri djeca rudara, u Rudniku "Šikulje" u Lukavcu rade inženjeri i doktori rudarstva.

Gospodine Deliću, u Rudniku "Šikulje" u Lukavcu je uvijek bilo istinskih sindikalnih predstavnika, vidite da niste sami dijete rudara, inženjer, doktor i sindikalac.