Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za septembar 2020. iznosila je 961 KM i za 120 KM je viša od prosječne plaće isplaćene u julu 2020. godine. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 50,09 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Potrošačku korpu čine sljedeće kategorije: 

1. Prehrana – 46,2%

2. Stanovanje i komunalne usluge – 16,2%

3. Higijena i održavanje zdravlja – 8,0%

4. Obrazovanje i kultura – 5,7%

5. Odjeća i obuća – 10,4%

6. Prijevoz – 7,2%

7. Održavanje domaćinstva – 6,3%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za 12 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćili su iz Saveza samostalnih sindikata BiH.