U saradnji Službe za poslove sa strancima i MUP-a Kantona Sarajevo, prepoznato je i pronađeno još pet učesnika događaja u Blažuju, kojima je od Službe za poslove sa strancima izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH.

Riječ je o tri državljanina Afganistana i dva državljanina Pakistana. Oni su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar gdje će boraviti do udaljenja sa teritorije BiH. Služba za poslove sa strancima u saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima na identifikovanju i procesuiranju onih migranata koji su bili vođe nereda.

U neredima koji su se dogodili 20. januara u privremenom prihvatnom centru u Blažuju među oštećenim vozilima je i službeno vozilo Službe za poslove sa strancima.