Kako je saopćeno iz Suda, krivično djelo počinjeno je u augustu prošle godine na području travničke općine.

Sutkinja za maloljetnike S. V. K. je šesnaestogodišnjaka iz Travnika, oglasila krivim za tri krivična djela silovanja (od kojih je jedno ostalo u pokušaju), te osudila na kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od osam godina.

Maksimalna zatvorska kazna za maloljetne počinioce krivičnih djela je deset godina, a Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio činjenicu da je maloljetnik priznao izvršenje krivičnih dijela koja su mu prijedlogom Kantonalnog tužilaštva Travnik stavljena na teret, te mu izrekao spomenutu kaznu zatvora.

Po pravosnažnosti presude maloljetnik će biti upućen na izdržavanje kazne maloljetničkog zatvora u Kazneno-popravni zavod Orašje, saopćeno je iz travničkog Suda.

Iz ove pravosudne institucije su istaknuli da su istraga, kao i sudski krivični postupak okončani u roku od pet mjeseci.