Saopćenje SDA Zenica u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Podsjećamo da su vijećnici SDA, SBB i A-SDA u skladu sa članom 85. Poslovnika Gradskog vijeća podnijeli prijedlog za sazivanje sjednice Gradskog vijeća u svrhu razmatranja prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu i prijedloga Odluke o izvršavanju budžeta za 2020. godinu.

Međutim, gradonačelnik do današnjeg dana i pored inicijative vijećnika nije dostavio prijedlog budžeta, čime je u potpunosti blokirao grad Zenicu.

Nadalje, poznato je da je gradonačelnik u dva navrata sa sjednica Gradskog vijeća povlačio prijedlog Budžeta i time onemogućio vijećnike u Gradskom vijeću da raspravljaju o ovom temeljnom dokumentu i na taj način je Grad Zenicu doveo pred stanje totalne blokade.

Neosporno je da u skladu sa članom 34. Statuta Grada Zenica i članom 70. Poslovnika Gradskog vijeća gradonačelnik ima obavezu da dostavi prijedlog Budžeta na usvajanje. Međutim, gradonačelnik je povlačeći dva puta prijedlog Budžeta, kao i nedostavljajući prijedlog Budžeta onemogućio funkcionisanje Grada kao i ispunjavanje brojnih obaveza koje se finansiraju iz gradskog Budžeta. Na ovaj način dovode se u tešku situaciju posebno osjetljive kategorije: penzioneri, korisnici javne kuhinje, porodice šehida, RVI, demobilisani borci i tako dalje, kao i finansiranje redovnih obaveza iz nadležnosti Grada Zenica. Posebno upozoravamo na velike probleme u funkcionisanju javnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika Budžeta kojima je neophodna finansijska pomoć, a koja se jedino može realizirati usvajanjem Budžeta.

S obzirom na to da na dan 31. januar prestaje mogućnost bilo kakvih finansijskih transakcija u okviru gradskog budžeta te da su ključevi rješenja u rukama gradonačelnika, pozivamo Fuada Kasumovića da hitno dostavi prijedlog budžeta i time deblokira grad Zenicu.