Odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u slučaju nelegalno izgrađene crkve u Konjević Polju, predstavlja konačnu pravnu potvrdu činjenice da vlasti entiteta RS ugrožavaju osnovna prava Fate Orlović. 

-Tražimo od vlasti entiteta RS da provedu ovu odluku Evropskog suda za ljudska prava, uz potpuno poštovanje odredbi Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na zaštitu imovine - navodi se u saopćenju SDA i dodaje:

-Očekujemo od vlasti entiteta RS da osiguraju punu ravnopravnost Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS, i u drugim pitanjima, kao što su pravo na jezik, zapošljavanje i participaciju u javnom sektoru i entitetskom imenu i simbolima, kao što nalažu evropski standardi i praksa Evropskog suda za ljudska prava.