VEZANI TEKST - OHR pripremio odluku o tome koliko će kantoni davati delegata iz svakog naroda i reda Ostalih

U međuvremenu portal Istraga objavio je informaciju da je OHR već pripremio prijedlog odluke o distribuciji delegata za Dom naroda FBiH uz tabelu u kojoj su upisani brojevi bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata po kantonima, te broj delegata za one koji se izjašnjavaju kao ostali.

Iz OHR-a nisu potvrdili ni demantirali ovu informaciju.

Indikativno je da je portal HMS koji je pod kontrolom predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića samo pet dana nakon što je Schmidt nametnuo odluke, već objavio i tabelu i broj delegata iz reda svakog od tri konstitutivna naroda i reda Ostalih, koja je identična sa onom o kojoj je Istraga pisala, a što OHR nije komentirao. 

Tabela koju je Čovićev portal HMS objavio samo pet dana nakon nametanja odluke 

Kantonalne skupštine, odnosno klubovi naroda i klub ostalih, biraju delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH. Klubovi naroda i klub ostalih sačine liste kandidata za delegate iz redova zastupnika, a potom svaki klub glasa za kandidate iz reda svog naroda i ostalih.

Ukoliko se dogodi situacija da dva kandidata unutar jedne liste imaju isti broj glasova pristupa se žrijebanju.

Također, što je već bila situacija sa delegatom iz reda srpskog naroda u Skupštini Kantona Sarajevo, kada je nedostajao jedan delegat, izabran je kandidat sa liste stranke koji nije dobio zastupnički mandat u Skupštini.

U ovom slučaju nedostajući delegat je odabran po dubini liste, odnosno kandidat je učestovao na izborima, ali nije izabran za zastupnika.

No s obzirom na to da je Schmidtovim odlukama broj delegata u Domu naroda FBiH povećan sa 58 na 80, po 23 Bošnjaci, Srbi i Hrvati te 11 ostali, kako ocjenjuju eksperti ustavnog prava i analitičari, problem bi se mogao najvjerovatnije pojaviti kod popune najmalobrojnijeg kluba.

VEZANI TEKST - Schmidt traži da CIK do 2. novembra donese novo uputstvo o popuni Doma naroda FBiH

Šta ukoliko na listama stranaka čak ni po dubini ne bude kandidata iz reda ostalih? Na koji način će se birati, ko će ih predlagati?

Ostavlja se također i mogućnost da i Klub Srba, sa čim se već susretalo u praksi i dok je bilo 17 delegata, ne bude popunjen do kraja, a da ih ne bude na listama stranaka. Sve ove nedoumice, koje će posebno doći do izražaja prilikom implementacije izbornih rezultata, svojim uputstvom morat će precizirati CIK, koji već sarađuje sa pravnim timom OHR-a.

Iz Doma naroda Parlamenta FBiH potom se bira 10 delegata za Dom naroda Parlamenta BiH, Klub Bošnjaka i Klub Hrvata. Pet delegata za Klub Srba bira se u Narodnoj skupštini RS-a.