On je pozvao da se ispravi ova "nepravda" te da se magistarski rad ministra uvrsti u bibliografiju.

No, da nije sve tako čisto, pokazuje ekspresna promjena rečenice u Džindićevoj biografiji, piše Patria. Na fotografijama se vidi da je promijenjena rečenica koja se odnosi na njegov magistarski studij.

Iako je Džindić tvrdio da je magistrirao na Ekonomskom fakultetu UNSA, nakon Bečarevićeve opaske, ispostavit će se da Džindić nije magistar već magistrant. Dakle, on nije dobio diplomu magistra na EFSA jer nije ni odbranio magistarski rad.