Košarac je poslije sastanka istakao da je cilj bio da zajedno sa entitetskim ministrima, načelnicima općina u slivu rijeke Une, Agencije za nuklearnu sigurnost BiH, predstavnika grupe “Zeleni klub“ u Parlamentu BiH, naglasio da su svi učesnici potvrdili jasan stav da je za BiH namjera Hrvatske da izgradi radioaktivno odlagalište na granici dvije zemlje potpuno neprihvatljiva.

Najavio i da će biti istrajni u borbi da onemoguće izgradnju tog odlagališta na granici sa BiH, jer je, kako je naglasio, njihova primarna obaveza da štite živote građana u slivu rijeke Une i zaštite životnu sredinu.

- Smatramo da to može imati niz negativnih posljedica i treba vrlo jasno da kažemo da je opredjeljenje svih nas zaštita interesa građana tih sedam lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Naše opredjeljenje je definitivno da nastavimo, prije svega da razvijamo bilateralne odnose sa Republikom Hrvatskom u smislu da na temelju argumentacije koju posjedujemo ovdje u BiH iznesemo niz argumenata koji ukazuju na štetne posljedice u slučaju da se takvo odlagalište izgradi na Trgovskoj gori - naglasio je Košarac, te dodao da će koristeći međunarodne konvencije insistirati na tome da se BiH tretira na adekvatan način.

Dodao je da je neophodno da o temi Trgovske gore otvore raspravu na sjednici Vijeća ministara BiH kako bi se predložili konkretne mjere i zaključci.

- Prije svega, da donesemo odluku o formiranju pravno-ekspertskog tima koji će zastupati BiH u ovome problemu.

S obzirom na činjenicu da još uvijek nismo obaviješteni da je Republika Hrvatska odustala od tog prijedloga, i mi želimo na temelju praksi koje jesu prisutne bile u sličnim sporovima između Slovenije i Italije, da tretiramo i tu praksu, ali za to nam treba ekspertski i pravni tim u BiH; koji će raditi svoj dio posla“, pojasnio je Košarac.

Kazao je i da je definisano da sva nadležna tijela sa svih nivoa vlasti u BiH, ali i predstavnici nevladinih organizacija, koordinacione sastanke imaju periodično.

Istakao je i da će uskoro imati sastanak sa Biserom Turković, ministricom vanjskih poslova BiH, kako bi se u problem uključila i diplomatsko-konzularna mreža i da se u kontaktima, koje imaju bh. ambasadori, pogotovo sa zemljama članicama Evropske unije, pitanje Trgovske gore tretira kao otvoreno pitanje između BiH i Hrvatske.

Pri tome, Košarac je nagovijestio da su za BiH veoma važni dobrosusjedski odnosi sa Hrvatskom.

- Mislim da u tom kontekstu treba da bude primarno kretanje ka dobroj bilateralnoj saradnji sa Hrvatskom i dobosusjedskim odnosima. Šta bi bilo kada bismo mi danas rekli da mi hoćemo iznad Dubrovnika da napravimo deponiju neke vrste otpada? Naravno da i mi to možemo.

Je li to razvoj dobrosusjedskih odnosa? Ja mislim da je to loše. Iz tog razloga mislim da trebamo sjesti i dogovoriti i, naravno, implementirati da se onemogući izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori - poručio je Košarac.    

Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, također, nije za mjere reciprociteta, mada i takvu reakciju vidi kao jedno od rješenja u dogledno vrijeme.

- Trebamo graditi dobrosusjedske odnose. Možda je preuranjeno pominjati mjere reciprociteta. Ja sam to pomenula jednom i javnost Hrvatske je o tome brujala. Nažalost, dobila sam loše ocjene i naših nekih parlamentaraca, koji žive ovdje u BiH.

Vjerujte, kao čovjek nisam za radikalne poteze. Čovjek sam koji bi bilateralom, diplomatijom neke stvari rješavala - rekla je Golić i dodala da u rješavanju cijelog problema moraju poštovati mišljenje struke:

I Edita Đapo, ministrica ekologije i turizma FBiH, istakla je da je bio neophodan današnji sastanak kako bi entitetski i lokalni nivo vlasti došao do insitucionalnog instrumenta na nivou države. Ponovila je da je u pogledu sprečavanja izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u BiH postignut jedinstven stav na svim nivoima.

- U ovoj godini proglašen je Prirodni park Una, što se spojilo sa Nacionalnim parkom u Federaciji BiH i to bi trebalo da bude jedna snaga i jedan snažan argument za borbu protiv problema koji se nalazi pred nama.

Znači, ovo pitanje jeste otvoreno pitanje između BiH i Hrvatske, ali se nadam da ćemo diplomatskim putem uz uključivanje ministra Košarca i ministrice Turković, ali i svih drugih ministara, koji sa svog aspekta mogu razgovarati sa kolegama u Hrvatskoj, da ćemo riješiti ovaj problem na način da Hrvatska odustane od ove lokacije i da se opredijeli za neku drugu“, optimista je Đapo. 

Pored ministra Košarca, te resornih entitetskih ministrica, sastanku su prisustvovali Saša Magazinović i Jasmin Emrić, poslanici parlamentarne grupe “Zeleni klub“, Zoran Tešanović i Emir Dizdarević, zamjenici direktora Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH. Između ostalih, na radnom sastanku svoje mišljenje mogli su iznijeti i predstavnici općina Bosanski Novi, Krupa na Uni, Kostajnica, Bosanska Krupa i Bosanska Dubica.