On je napomenuo da odluku o održavanju izbora CIK nije usvojio jednoglasno što može, navodi on, da podstakne nagađanja vezano za sigurnost održavanja izbora u oktobru ove godine.

- Desilo se ono što smo očekivali da će CIK postupiti u skladu sa zakonom i da će raspisati izbore, a neka pitanja i problemi rješavat će se vjerovatno narednih sedmica. Vidjet ćemo kakav će biti slijed događaja s obzirom i da je CIK dao rok od 15 dana donosiocima odluka da odgovore na pitanje osiguranja novca za održavanje izbora - rekao je Šarović nakon sjednice Predsjedništva SDS-a koja je održana u Banjoj Luci, saopćio je SDS.

On kaže da će veoma brzo biti jasno da li će vlast odgovoriti na zahtjev CIK-a.

- Rok je kratak je da se usvoji budžet i da prođe četiri nivoa odlučivanja: Vijeće ministara, Predsjedništvo BiH, Zastupnički dom Parlamenta BiH i Dom naroda Parlamenta BiH i da na kraju sredstva stave na raspolaganje - istakao je Šarović.

On je pozitivnim ocijenio propratne akte koje je donio CIK, a kojima se doprinosi transparentnosti izbornog procesa i smanjenju mogućnosti malverzacija prilikom glasanja.

- Novine koje je donio CIK smo i mi ranije predlagali kada su u pitanju pravila prilikom glasanje putem pošte, kada su u pitanju same glasačke kutije i smanjenje mogućnosti manipulacija poput slikanja, mijenjanja glasačkih listića, te novine koje su vezane za posmatrače na izborima - istakao je Šarović.

Ovo izmjene Izbornog zakona, iako doprinose transparentnosti, prema Šarovićevom mišljenju, su još uvijek nedovoljne.

- To je jedan mali detalj koji je pozitivan, ali bez promjene Izbornog zakona koji se tiče integriteta izbornog procesa i tzv. manjeg paketa to neće biti dovoljno. Da li će u maju doći do usvajanja tih poboljšanja izbornog zakona to zavisi od drugih, ali SDS će za njih sigurno dati svoj glas - poručio je Šarović.