Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donio je Odluku o ažuriranju i objavljivanju zajedničke liste oružja i vojne opreme, a objavom u Službenom glasniku BiH, ona je stupila na snagu.

Ovom Odlukom ažurira se i objavljuje Zajednička lista oružja i vojne opreme koja se primjenjuje u postupku kontrole izvoza, uvoza, brokeringa oružja i vojne opreme, te izvoza i uvoza usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom u Bosni i Hercegovini. Također, njom se preuzima Zajednička lista robe vojne namjene Evropske unije koju je Vijeće EU donijelo 18. februara ove godine. Radi se o utvrđivanju zajedničkih pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme.