Navedeno je to u odgovoru na pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Vibora Handžića koji potpisuje Irma Džambo, psiholog u ime psihologa JU Dom zdravlja KS, a vezano za broj upućenih poziva prema call centru za psihološku pomoć.

Naime na hitnoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo održane 15. marta 2021. godine naloženo je ovoj zdravstvenoj ustanovi da uspostavi telefonske linije za psihološku podršku građanima pri Centrima za mentalno zdravlje.

- Od 19. marta 2021. godine uspostavljeno je pet telefonskih linija u terminu od 7.30 do 20.00 sati dok je nedjeljom dežurna jedna telefonska linija u navedenom terminu. Tokom mjeseca marta zaprimili smo ukupno 113 poziva od čega je 51 poziv vezan za psihološke intervencije i savjetovanje a ostali pozivi su bili informacije o COVID-u, izolaciji i drugi upiti.

Ukupno 335 poziva zaprimljeno je tokom mjeseca aprila od čega su 102 poziva zahtjevala psihološke intervencije dok su ostali pozivi bili usmjereni na zdravstveno savjetovanje, pitanja o COVID-u te 53 poziva vezana za informacije o vakcinama – navodi se u odgovoru na zastupničko pitanje.

Također navode da je tokom maja došlo do smanjenja broja poziva, te su zaključno sa 27. majem primljena ukupno 94 poziva od čega 18 vezanih za psihološko savjetovanje, a najveći broj poziva bila su pitanja vezana za vakcinaciju.