Privremena izmjena režima saobraćaja podrazumijeva obustavu motornog i pješačkog saobraćaja, kao i zabranu parkiranja  na pomenutoj trasi kretanja učesnika ovog događaja, te dijelovima još 35 drugih ulica koje gravitiraju trasi njihovog kretanja.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i na raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava na alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

U zavisnosti od brzine, odnosno dinamike odvijanja ovog događaja, te procjene operativnih organa MUP-a KS, na svim raskrsnicama na kojima se planira kretanje njegovih učesnika, policijski službenici MUP-a KS će vršiti povremena  propuštanja vozila, kao i izlaze sa parking površina unutar zone privremeno izmijenjenog režima saobraćaja do najkraće tačke spoja sa ulicom neometanog saobraćaja.

Taksi štandovi koji se nalaze na trasi održavanja događaja, privremeno će se izmjestiti na prvi susjedni, a koji nije u zoni obuhvata privremene izmjene režima saobraćaja.

Istekom razloga za privremenu obustavu saobraćaja, organizator ovog događaja je dužan ukloniti rekvizite korištene za njegovo održavanje, te dovesti saobraćajnice u prethodno stanje.

O kojim dijelovima ulica će doći do obustave saobraćaja, kao i koji su alternativni pravci odvijanja saobraćaja možete pročitati ispod:

U subotu će biti obustava saobraćaja i u ulici Maršala Tita - dionica od raskrsnice sa ulicom Kaptol do raskrsnice sa ulicom Kulovića, zbog održavanja "Anti-lgbt protesta".

Po zahtjevu Organizacionog odbora inicijative "Iskorak", a radi održavanja manifestacije "Anti-lgbt protest", Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu obustavu saobraćaja na trasi kretanja učesnika ovog događaja, i to u ulici Maršala Tita - dionica od raskrsnice sa ulicom Kaptol do raskrsnice sa ulicom Kulovića, u subotu, 14. augusta 2021. godine, u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

Privremenu izmjenu režima saobraćaja vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, koji će saobraćaj preusmjeravati na alternativne pravce, a to su:

- Pravac Baščaršija-Ilidža: Katedrala – Petrakijina - Mehmed Paše Sokolovića - Čekaluša - Bolnička - Stjepana Tomića - Tunel "Ciglane" - Halida Kajtaza - Prva transferzala - Zmaja od Bosne.

- Istekom razloga za privremenu obustavu saobraćaja organizator ovog događaja je dužan ukloniti potrebne rekvizite za održavanje manifestacije, te dovesti saobraćajnice u prethodno stanje - navedeno je u rješenju Ministarstva saobraćaja KS, saopćio je Press Kantona Sarajevo.