EBRD je pismom potvrdio zainteresovanost da razmotri učešće u Projektu konverzije Bloka 3, koji trenutno kao energent za proizvodnju koristi ugalj, u kombinovano toplotno i energetsko postrojenje na bazi drvne biomase kroz osiguranje dugoročnog finansiranja, u obliku korporativnog kredita u iznosu do 50 miliona eura, a što će zavisiti od rezultata daljnje procjene Projekta.

Andelija je izjavio da se Elektroprivreda BiH opredijelila da Tuzlanski kanton u dugoročnom periodu opskrbe toplotnom energijom iz energenta koji je ekološki prihvatljiv.

Dodao je da će tamo biti nastavljena proizvodnja električne energije i zadržano oko 80 radnika.

Naessl je istakla da pomažu Elektroprivredi u izradi studije izvodljivosti koja će utvrditi održivost i dugovječnost ovih aktivnosti.

Navela je da to sve dio šireg nastojanja dekarbonizacije BiH i da se učini da taj proces bude održiv, da se osigura proizvodnja i čak i uzgoj biomase za proizvodnju električne energije. 

Blok 3 TE Tuzla (100 MWe, 220 MWt) prestaje s pogonom na ugalj do kraja 2023., u skladu s Opt-out opcijom. Nastavak rada tog kogeneracijskog Bloka, koji je konektovan na toplinsku stanicu sistema daljinskog grijanja gradova Tuzla i Lukavac, moguć je samo ukoliko se postrojenje uskladi sa zahtjevima Direktive o industrijskim emisijama (IED).