Promotori su bili profesori Osman Halilović, Sevret Mehmedčehajić i Admir Muratović.

Osvrt na sadržaj knjige posebno je dala autorica koja se prisjetila najtežih ratnih dana i gubitka voljene osobe.

- Halid, moj muž koji je poginuo u 33. godini, bio je moja insipiracija da napišem ovu knjigu. Pored velike ljubavi žene prema suprugu, željela sam iskazati i svoju ljubav prema mom rodnom mjestu i svim mjestima u Podrinju gdje sam tokom rata morala boraviti. Neprocjenjivo je važno da priču o stradanju Bošnjaka prenosimo generacijama koje dolaze i da sam baš večeras pred Dan nezavisnosti BiH imala promociju svoje knjig - kazala je Mehmedović- Salkić