VEZANI TEKST - Ramić: Hurtić nije kandidat Pokreta za državu za Vijeće ministara, niti je bio za Vladu RS

- Mene kao člana Kluba Pokret za državu u NSRS-u niko nije kontaktirao po navedenom pitanju, niti sam zvanično pozvan na bilo kakav sastanak na kojem se o tome odlučivalo.

Predlaganjem kandidata za Vijeće ministara od strane kluba poslanika u entitetskoj skupštini pravi  se prvi put presedan kako bi u budućnosti trebalo osiguravati podršku kandidatima za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kroz entitetski parlament, čime se pokušavaju uzurpirati prava Parlamentarne skupštine.

Ovo predlaganje je u potpunoj suprotnosti sa pravima, dužnostima i obavezama koje ima jedan klub zastupnika u NSRS-u.

Ovaj nezakonit i vaninstitucionalan prijedlog nema naslova kome je poslan, niti datuma kada je pisan, niti protokolarni broj da je zaprimljen, on ima za cilj obmanu javnosti i pokušaj skidanja odgovornosti sa pojedinaca koji su izdali ideju Pokreta, a iza nje se svo vrijeme žele kriti u ostvarenju ličnih interesa samozvanih predvodnika Pokreta.

Ovim aktom zloupotrebljen je naziv Kluba Pokret za državu i pečat Kluba, te bi bilo logično da se u skladu sa tim nadležni organi pozabave zloupotrebom položaja.

VEZANI TEKST - "Osmorka" u Banjoj Luci: Pokret za državu ulazi u vlast na državnom nivou, Sevlid Hurtić će biti ministar

Nikakvi vaninstitucionalni prijedlozi bez adrese primaoca, datuma pisanja i uporišta u predlaganju neće umanjiti teret odgovornosti pojedinaca koji su zarad ličnih pozicija uništili projekat koji je trebao da znači našu snažniju borbu za Bosnu i Hercegovinu i obespravljene građane u ovom entitetu, prije svega Bošnjake i Hrvate.

Kao zastupnik, da sam konsultovan ne bi učestvovao u ovoj uzurpaciji nadležnosti, vaninstitucionalnom djelovanju Kluba, jer niti je Klub, niti Pokret pravno lice da može predlagati bilo koga u Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Sam potpisnik je potpuno svjestan neovlaštenog djelovanja izvan odredbi Poslovnika o radu zastupničkih klubova u Narodnoj skupštini pa zbog toga nije ni naveo primaoca, što naravno povlači za sobom svaku vrstu odgovornosti zbog zloupotrebe imena Kluba, pečata Kluba.... - naveo je Salkić.