SOCEUR, sa sjedištem u Stuttgartu u Njemačkoj, objavio je na svojoj internetskoj stranici da će baza u Albaniji osigurati veću saradnju s albanskim saveznicima, važan pristup transportnim čvorištima na Balkanu i veću logističku fleksibilnost. SAD već ima 600 vojnika u Republici Kosovo u bazi Bondsteel kod Uroševca, tako da nije još jasno koja će biti uloga tih američkih specijalnih snaga u Albaniji.

VEZANI TEKST - Sjedinjene Države osnivaju bazu za specijalne operacije u Albaniji

No, da se iz svega navedenog pretpostaviti da je vjerovatni razlog ubrzano naoružavanje Srbije, njene tjesne veze sa Rusijom, podstrekivanje krize u BiH i vojna prijetnja Srbije prema Kosovu nakon svako malo dizanja tenzija.

Amerika je davno izašla iz faze kada je njena vojna sila bila neprikosnovena u periodu odmah iza završetka Hladnog rata. Danas se SAD-e suočavaju sa sve većim i kompleksnijim izazovima koji imaju zajednički cilj, skinuti SAD-e sa prvog mjesta u ekonomskom i vojnom smislu što je proizvod dugoročne i vojne i ekonomske strategije, posebice Kine. Dok su se Sjedinjene Države iscrpljivala u ratovima protiv nedemokratskih režima, drugi su se dugo pripremali i čekali svoju priliku. Sada su oni u prilici da diktiraju i moralni narativ i dinamiku kriznih žarišta i nivo eskalacije na štetu SAD-a, jer imaju adekvatnu vojnu i ekonomsku silu da sprovode takve aktivnosti.

Iz tog razloga Americi više nisu primarna prijetnja rigidni režimi i posljedice njihovog nedemokratskog vladanja kao u godinama neposredno nakon hladnog rata niti terorističke grupacije nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra. Pentagon je definirao da su novi glavni izvor prijetnje prema SAD-u dobro ekonomski situirani i vojno organizirani suparnici koji ubrzano šire svoj globalni, politički i finansijski utjecaj, na uštrb SAD-a i njenih saveznika. Jedno od glavnih poprišta sučeljavanja sa novim prijetnjama za Sjedinjene Države u kojima prednjači Ruska Federacija u Evropi je pored Crnog Mora i Baltika i Zapadni Balkan u kojem tinja nekoliko zamrznutih konflikta koji su svi posredno ili neposredno vezani za Srbiju, a preko Srbije i za Rusku Federaciju. Zato je i donesena odluka da se baš u Albaniji organizira baza američkih snaga za specijalne operacije koje se smatraju primarnim instrumentom hibridnog rata.

Ako se realizira odluka da se napravi baza Američke komanda za specijalne operacije Europa u Albaniji to će prije svega biti jedna jaka izjava usmjerena ka Moskvi da opreznije balansira sa interesima Srbije i Beogradu da daleko opreznije postupa sa daljim razvojem oružanih snaga i demonstracijama sile i političkih prijetnji prema susjedima u regionu. Time će najblaže rečeno biti pa skoro anulirano enormno ulaganje Srbije od skoro 3.5 milijarde američkih dolara u vojne kapacitete radi stvaranja vojne moći koja se projicira na političku situaciju u regionu, gdje bi sa izbijanjem eventualnih kriza direktno rukovodila Moskva.

Jednim potezom Sjedinjene Države sa svojim specijalnim snagama iz Albanije mogu preventivno djelovati u svim zemljama regiona i spriječiti maligni ruski utjecaj. Takvi visoko obučeni i opremljeni specijalizovani vojni kapaciteti za manje od 40 minuta leta mogu biti raspoređeni u ugroženim dijelovima regiona u kojima mogu uspostaviti efikasno sadejstvo sa zračnim snagama NATO-a i prijateljskim trupama na terenu. Time se znatno sužava okvir za upotrebu sile kao karte na koju su u političkom smislu računali i Beograd i Moskva.