- Ja sam minstra jasno pitao koji član Poslovnika Skupštine KS propisuje da predsjedavajući Skupštine KS izvršava nadležnosti ministarstava. Takav član u Poslovniku ne postoji. Predsjedavajući Skupštine KS po Poslovniku ima samo prava i obaveze u smislu pripreme, realizacije i organizacije sjednica Skupštine KS. Nigdje ne piše u poslovniku da predsjedavajući Skupštine KS, po uzoru na svog prethodnika Elmedina Konakovića koji je na taj način potrošio pola miliona maraka, troši na stotine hiljada i vi to treba da zaustavite jer je to suprotno poslovniku o radu Skupštine KS. Time se obesmišljavaju ministarstva i rad Vlade KS i ja vas pozivam da takvu praksu prekinete - rekao je Dević.

Okerić je počeo odgovarati Deviću iako on nije tražio odgovor od njega već od ministra čijim odgovorom nije bio zadovoljan, ali Okerić je optužio Devića da insinuira.

- U skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta član 17 i Uredbom Vlade KS vrše se preraspodjele u dodjeli sredstava pojedincima i udruženjima koji podnose zahtjeve. Kolega Deviću, dok je bio predsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik iz SDA, onda se niste bunili na preraspodjele koje je Čelik na identičan način radio. Međutim, sada insinuirate i neistine govorite i zloupotrbljavate govornicu, a imate mehanizme da provjerite na koji način je svaka marka utrošena - kazao je Okerić.

Dević mu je rekao da nije tražio odgovor od njega već od ministra i da Okerić ne zlupotrebljava Poslovnik o radu jer nije to njegova privatna Skupština KS. Nakon toga Okerić je zakazao pauzu.