Javni poziv obuhvata izradu idejnog i glavnog projekta sa predmjerom radova i procjenom troškova za tu dionicu.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je šest miliona KM, a rok izvršenja 18 mjeseci.

Rok za prijem ponuda, odnosno zahtjeva za učešće zainteresovanih kompanija je 15. mart ove godine.

Jadransko-jonski koridor je jedan od prioritetnih infrastrukturnih projekata za BiH, koji istovremeno ima i regionalnu važnost.

Ovaj dio puta bi trebao predstavljati dio velikog projekta čija je ukupna dužina oko 1.110 kilometara, koji prolazi kroz sedam zemalja, uključujući Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, BiH, Crnu Goru, Albaniju, a krajnja destinacija trebala bi biti grčka luka Igumenica.