- Danas će biti vršeno čišćenje saobraćajnica i javno-prometnih površina, trotoara, na područjima općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Ilijaš. Bit će vršeno pranje i mašinsko čišćenje saobraćajnica i trotoara. Sve se pere i čisti dezinfekcionim sredstvima koje su odobrile nadležne institucije. Pravi se rastvor s vodom i koristi se u cisternama, čistilicama i vozilu za pranje i dezinfekciju kontejnera - kazao je Feni glasnovogornik KJKP Rad Mirza Ramić.

Jučer, 19. marta, mašinski je vršeno čišćenje saobraćajnica i javno-prometnih površina na području općina Ilidža, Ilijaš, Novi Grad i Novo Sarajevo. Ukupno je očišćeno 89.679 metara i prikupljeno 6.080 kilograma frakcije. Pranje saobraćajnica i javno-prometnih površina vršeno na području općina Novi Grad, Centar, Ilidža i Hadžići. Fokus je stavljen na prilazne puteve sportskim terenima, ambulantama, domovima zdravlja, SOS Dječije Selo, trgovi, autobuska, stajališta, te niše na području Općine Novo Sarajevo gdje je ukupno oprano 218.466 kvadratnih metara.

U trećoj smjeni 19/20. marta angažirano je šest cisterni, četiri čistilice i jedno vozilo za pranje kontejnera.

Mašinski je vršeno čišćenje saobraćajnica i javno prometnih površina na području Općine Novi Grad, Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. Fokus se stavljen na glavnim i prilaznim saobraćajnicama, ulica Safeta Zajke, Drinska, Bulevar Meše Selimovića, Safeta Hadžića. Ukupno je očišćeno 99.013 metara i prikupljeno 9.840 kg frakcije.

Pranje saobraćajnica i javno-prometnih površina vršeno je i na području općina Stari Gradi i Centar. Fokus je stavljen na Klinički centar bolnice "Koševo", bolnica "Podhrastovi", porodilište "Jezero" i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", zatim prilazni putevi medicinskim ustanovama i ulice Bolnička, Koševska, Višnjik, Alipašina, Patriotske lige, Stjepana Tomića, Dalmatinska, Mejtaš, Safvet-bega Bašagića, Kranjčevićeva, Put života. Ukupno je oprano 214.556 m2 površine. Pranje i dezinfekcija kontejnera vršena je i u krugu Kliničkog centra Univerzita u Sarajevu.