Podsjetimo, tada je ministar prisustvovao privatnoj zabavi u društvu političara i osoba iz javnog, kulturnog života i sa estrade, a svi prisutni su prekršili naredbu o zabrani kretanja i policijskom satu i policija im je izdala prekršajne naloge.

- Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac uplatio je novčanu kaznu na osnovu izrečenog prekršajnog naloga, izdatog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zbog nepostupanja po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Budući da je 50 posto novčane kazne uplaćeno u roku od osam dana od dana uručivanja prekršajnog naloga, preostalih 50 posto novčane kazne oslobođeno je od plaćanja, u skladu sa Odredbama člana 23. stav 2. i člana 55. stav 1. tač. 12. i 13, a u vezi sa članom 57. Zakona o prekršajima – kazala je za Faktor Nevena Ćosić, savjetnik za medije Staše Košarca.