Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona zbog održavanja "Mirne šetnje studenata" u organizaciji Asocijacije Farmaceutskog, Stomatološkog i Fakulteta zdravstvenih studija,  danas od 11.55 do 15 sati, data je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja na dionici mirne šetnje od Rektorata UNSA (sa kraćim zadržavanjem kod zgrade Vlade Kantona Sarajevo)  do Medicinskog fakulteta u Sarajevu, kolovoznim i pješačkim površinama ulica Obala Kulina Bana, Reisa Džemaludina Čauševića, Alipašina i Bolnička s tim da je samo u ulici Alipašina (od raskrsnice sa ulicom Maršala Tita do raskrsnice sa ulicom Koševo) odobreno kretanje kolovoznom površinom. To će dovesti do sljedeće izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza putnika:

- Trolejbuske linije 102 Otoka - Jezero i 107 Dobrinja - Jezero u vremenu eventualnog zatvaranja motornog saobraćaja od pripadnika MUP-a u ulici Alipašina do njegovog puštanja nakon prolaska kolone,  biće preusmjerene na Trg Austrije;

- Autobuske linije 21 Sutjeska - Vogošća, 22 Sutjeska - Ilijaš, 14 Dom Armije - Podhrastovi, 16 Dom Armije - Bare, 16b Dom Armije - Koševsko Brdo,  17 Dom Armije - Breka,  20 Park - Jagomir, te minibuske linije 74 Park - Sedrenik, 68 Sutjeska - Poljine i 69 Sutjeska - Nahorevo bit će privremeno obustavljene do prolaska učesnika protesta;

Regulaciju saobraćajnog toka na dijelu potpune obustave saobraćaja u navedenim ulicama i na raskrsnicama u kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, saopćio je GRAS.