Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, optuženi se tereti, da je za vrijeme rata i širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Foče i okolice, u svojstvu pripadnika VRS, postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

- On se tereti da je tokom mjeseca jula i augusta 1992. godine, zajedno sa drugim osobama vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti, u okviru kojeg progona je sudjelovao u napadu na civilno stanovništvo i naselja, a taj napad rezultirao je smrću žrtava. Također se tereti da je sudjelovao u uzimanju talaca, kao i u protupravnom, samovoljnom i vojnim potrebama neopravdanom uništavanju imovine u velikim razmjerama, sudjelovao u protuzakonitom zatvaranju civila, pomagao u prisiljavanju djevojaka bošnjačke nacionalnosti na seksualni odnos ili s njim izjednačene seksualne radnje-silovanje, kao i počinio više puta silovanje više žrtava - navodi se u saopćenju.

Radulović se tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti.

 - Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati pozivanjem oko 50 svjedoka, među kojima je sedam svjedoka sa dodijeljenim mjerama zaštite, kao i prilaganjem oko 200 materijalnih dokaza - dodaje se.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.