Ovu inicijativu koju je podnijela zastupnica Jasmina Biščević-Tokić, podržalo je 19 zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

- Zabranjuje se Vladi KS i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim olaštenjima na teritoriji kantona, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji su osnivači Kanton, te u privrednim subjektima u kojimkanton učestvuje sa 50 posto ukupnog kapitala - navela je Biščević-Tokić u inicijativi.

U inicijativi je navedeno da se traži da se javni subjekti obavežu da ponište javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustave prijem u radni odnos bez javnog konkursa.

- Zabranjuje se javnim subjektima iz tačke 1. Zaključka donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili drugih akata kojima se reguliše pitanje sistematizacije radnih mjesta. Kao i interna premještanja zaposlenika unutar ustanova, preduzeća, organa uprave i ministarstava. Obavezuje se Vlada KS, nadzorni i upravni odbori, ovisno o nadležnosti, da ponište konkursne procedure i obustave dalju proceduru izbora i imenovanja direktora i članova uprava javnih subjekata koji su u toku – navedeno je u usvojenoj inicijativi.