Sastanak je organizovan na zahtjev predstavnika porodica, na kojem su upoznati sa aktivnostima koje se poduzimaju na povratku ovih osoba u BiH. Cikotić je istakao da je pripremljen plan repatrijacije, sa utvrđenim procedurama za siguran i human povratak državljana Bosne i Hercegovine iz Sirije i Iraka, kao i program njihove reintegracije i resocijalizacije u bh. društvo. Ovaj dokument je u februaru dostavljen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i čeka na usvajanje. 

Osim provođenja neophodnih procedura u BiH, sama ralizacija povratka bh. državljana zavisit će i od spremnosti za saradnju partnerskih država, prvenstveno zbog nemogućnosti predstavnika institucija BiH da pristupe teritoriji gdje se nalaze ovi kampovi.

Sastanku je prisustvovao i tužilac Tužilaštva BiH Ćazim Hasanspahić, s obzirom da će osobe koje su učestvovale u ratnim sukobima biti procesuirane zbog nezakonitog priključivanja stranim vojnim i paravojnim organizacijama, navodi se u saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH.