Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, tokom 15 dana javne rasprave, od Nacrta do Prijedloga, uvećan je za 15,5 miliona maraka. Najveći dio tog povećanja, oko 9,5 miliona KM, ide na povećanje plaća zaposlenih u sektoru obrazovanja, pravosuđa i uprave, koje će na snagu stupiti 1. aprila neredne godine.

- U toku javne rasprave smo imali amandmane kojima su istaknuti zahtjevi da povećanjem od 63 miliona KM. Ono što smo smatrali da je prihvatljivo je povećanje od 15.570.968 KM. Prihodovna strana budžeta iznosi nešto više od 432 miliona maraka, što je 26,7 miliona više u odnosu na prihode iz 2019. godine - rekao je ministar finansija Tuzlanskog kantona Suad Mustajbašić.

On je naglasio da će 1,9 miliona KM biti usmjereno na pokrivanje akumuliranog deficita u budžetu TK, koji prema posljednjim podacima iznosio 25,2 miliona KM.

- Odgovorno tvrdim da će akumulirani deicit biti u potpunosti anuliran tokom naredne godine - istakao je Mustajbašić tokom rasprave.

Šef Kluba zastupnika SDP-a Dževad Hadžić rekao je da je njegova suštinska zamjerka to što ponuđeni Prijedlog budžeta TK nije realan.

- U materijalima koje su nam dostavljeni nedostaje saglasnost Federalnog ministarstva finansija za 15 do 20 miliona. Postoje neka manja povećanja i mi pozdravljamo povećanja za plaće budžetskih korisnika, međutim druga povećanja, poput 5,5 miliona KM za MUP, povećanje od 800 hiljada KM za poljoprivrednju proizvodnju, ne prati jasna politika. Mi ne znamo za šta su ta povećanja i kakvi se efekti od njih očekuju - rekao je Hadžić.

Nemamo jasno definiranu viziju i očekivane rezultate, naglaso je Hadžić i dodao da je u suštini riječ o potrošačkom budžetu.

Bivši premijer i ministar finansija, a sada zastupnika PDA, Jakub Suljkanović smatra da je u situaciji kada je prihodovna strana povećana za 26 miliona KM, i uz 62 posto potrošnje za plaće i naknade, bilo više prostora za programe podrške privredi, poljoprivredi, mladima, ali i boračkoj populaciji.

Rasprava o Budžetu TK je okončana, a glasanje je planirano na kraju zasjedanja.