Na raspolaganju je milion KM, a cilj je smanjenje aerozagađenja, kroz gašenje individulanih ložišta, koja koriste drvo ili ugalj.

- Kada je Grad Tuzla 2019. godine krenuo s ovim projektom, u prvom javnom pozivu imali smo samo dvije prijave, da bi 2021. godine pristiglo više od 400, a prošle godine više od 550 prijava - kaže Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Ove godine novčani iznosi predviđeni za subvencije su povećani za sve aplikante, osim onih koji uvode peć na pelet.

- Peć na pelet maksimalno sufinansiramo sa dvije hiljade KM i taj iznos nije mijenjen u odnosu na prošlu godinu, a razlog je što ne očekujemo puno prijava s obzirom na cijene tog energenta i poremećaja na tržištu. Za utopljavanje objekata novim javnim pozivom nadoknađujemo 50 posto troškova, ali ne više od šest hiljada KM, a isto je predviđeno i za nabavku toplotnih pumpi. Kada je u pitanju ugradnja KTP-a za priključenje na centralno grijanje, učešće grada je 50 posto ili 5.500 KM maksimalno - pojašnjava Mirela Uljić.

Dakle, u odnosu na prošlu godinu, maksimalan iznos izdvajanja za utopljavanje objekta i nabavku toplotne pumpe povećan je sa pet na šest hiljada KM, a za ugradnju KTP-a iznos makasimalne naknade povećan je sa četiri na 5.500 KM.

Dodajno da je za utopljavanje potrebno pribaviti elaborat o energijskom pregledu objekta, što je specifikacija onoga šta je potrebno uraditi da bi objekat bio utopljan. Eleborat, također, Grad sufinasira u iznosu do 50 posto, s tim da je maksimalni iznos 300 KM.

- Maksimalno smo pojednostavili proces prijava, aplikatima je potrebno da u prijavi podnesu tri papira, a sve ostalo mi provjeravamo po službenoj dužnosti. Dakle, potrebno je samo uvjerenje o prebivalištu, posjedovani list ili zemljišno-knjižni izvadak te izjava kojim se potvrđuju podaci i izražava želja za izvođenje radova. Pri tome objekat ne mora biti legaliziran. Ukoliko neko živi, naprimjer, u kući roditelja potrebna je i njihova izjava i to je sve - ističe Mirela Uljić.

Prvi put javni potez tretira i socijalne kategorije, odnosno korisnike stalne novčane pomoći, kojima će ugradnja toplotne pumpe, peći na pelet, KTP-a ili utopljavanje objekta biti sufinansirano u iznosu od 90 posto.