Samo u oktobru 2022. godine prikupljeno je 863 miliona KM indirektnih poreza što je za 116 miliona KM više u odnosu na oktobar 2021. godine.

Nakon što je UIO u deset mjeseci 2022. godine privredi vratila milijardu i 712 miliona KM povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar - oktobar 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su šest milijardi i 501 milion KM i veći su za 818 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-oktobar 2022. godine raspoređen je iznos od 717 miliona KM. Fedearciji BiH rapoređen je iznos od tri milijarde i 559 miliona KM, Republici Srpskoj milijarda i 977 miliona KM i Distriktu Brčko 199 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 174 miliona KM, Republika Srpska 115 miliona KM i Distrikt Brčko šest  miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz UIOBiH.