Tokom pretresa policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli dva mobilna telefona, procesne jedinice računara, određenu količinu novca, te raznu poslovnu dokumentaciju i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku, saopćio je portparol SIPA-e Luka Miladinović.  

- Osumnjičeni su u svojstvu vlasnika i odgovornih lica u dva pravna lica iz Lukavca, u namjeri izbjegavanja plaćanja carine i drugih uvoznih dadžbina, carinskim organima BiH podnosili fakture lažnog sadržaja, sa višestruko umanjenom vrijednošću robe, pa su po tom osnovu osumnjičeni platili carinu i druge uvozne dadžbine u manjem iznosu, na koji način je izbjegnuto plaćanje carine i drugih dadžbina koje se plaćaju prilikom uvoza robe u ukupnom iznosu od 784.486,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine - kazao je portparol SIPA-e. 

Navedene aktivnosti izvršene su u saradnji sa ovlaštenim službenim licima Uprave za indirektno oporezivanje BiH i policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona, a  po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH.