- Dogovoreno je da će u toku dana, eventualno sutra do podne biti izvršena deblokada oba računa i rudnika Zenica i  Breza na osnovu zahtjeva uprava dva rudnika koji će biti prema Poreznoj upravi FBiH. Dakle, okvir je sporazum koji će potpisati Porezna uprava sa dva rudnika o reprogramu dugova na deset godina i to je zakonski preduslov da se izvrši deblokada računa – izjavio je nakon sastanaka federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Što se tiče isplate plata, kako je dodao, dogovoreno je da će biti sa 17. februarom, odnosno do srijede isplata plate za januar ove godine i toplog obroka. Džindić je podsjetio da je na sastanku bilo pet zahtjeva od sindikata, koje su pokušali usaglasiti i maksimalno korektno odgovoriti na njih koliko je moguće u ovom trenutku.

VEZANI TEKST - Džindić: Vjerujem da ćemo riješiti problem zeničkih i brezanskih rudara

Uprava Elektroprivrede BiH, Ministarstvo i sindikat podržavaju nastavak procesa reorganizacije i ovo je posljednja šansa, kazao je Džindić, da se rudnici u Federaciji BiH spasu od propasti ako se ovaj proces reorganizacije i restruktuiranja ne završi.  

- Također smo se obavezali da će biti izrađen plan rada oba rudnika do kraja 2021. godine, da će se putem uprava usaglasiti i usvojiti, a zatim informisati Ministarstvo i Vlada. Želimo da znamo svaki korak koji će se desiti do kraja ove godine sa oba rudnika da bi se preduprijedili eventulani problemi i blokade – dodao je Džindić.  

Bitna dopuna,  kako je kazao predsjednik Sindikata rudara FBiH Sinan Husić, jeste sporazum koji će potpisati menadžmenti rudnika mrkog uglja u Brezi, Zenici i Rudnika mrkog uglja Abid Lolić u Biloj kojim se obavezuju rukovodstva tih rudnika da će u saradnji sa Elektroprivredom BiH definisati koncept i način penzionisanja  85 radnika iz ta tri rudnika.

- Na današnjem sastanku se u dobroj mjeri definisao taj koncept svih mjera i radnji koje će se poduzeti narednih dana. Deblokada računa će obezbjediti normalnu funkciju rudnika u Brezi i Zenici, imat ćemo mogućnost da proizvodno-tehnološkom procesu obezbjedimo minimum potreba, a da taj dio sporazuma obezbjedi minimum sigurnih uslova za izvođenje rudarskih radova u svim rudarskim objektima u rudnicima u Brezi i Zenici - dodao je Husić. 

Reorganizacija i restruktuiranje rudnika iz pozicije sindikata, kako je istakao, predstavlja proces od koga ne žele odustati svjesni da je to najvažniji proces za zaposlene u rudnicima uglja u FBiH.

Muhamed Kozadra, izvršni direktor za ekonomske poslove Elektroprivrede BiH, kazao je da su u rudnike koji su u sastavu koncerna u zadnjih deset godina uložili 320 miliona KM u nabavku opreme i dali 204 miliona KM avansa.

- Uplatili smo pojedinim rudnicima, dali im veći iznos novca nego što oni mogu i trebaju da isporuče uglja za godinu dana. Dakle, imamo preplaćeno 204 miliona KM avansa datih za proizvodnju uglja za potrebe terrmoelektrana – kazao je Kozadra.

Elektroprivreda kao koncern, naglasio je Kozadra,  ima obaveze prestruktuiranja sektora rudarstva koji u proizvodnji električne energije čini 80 posto i u tom smislu se provode aktivnosti.