Prekid u snabdijevanju električnom energijom na Manhattanu, u New Yorku, doveo je do otežanog obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom mnogi poslovni objekti nisu mogli obavljati aktivnosti, a došlo je i do saobraćajnog kolapsa. Policajci su poduzeli pojačane mjere sigurnosti.

Kako je saopćio elektrodistributer ConEdison, bez napajanja električnom energijom ostalo je više od 38.000 potrošača.