Vijeće ministara BiH je, podsjetit ćemo, Predsjedništvu BiH dostavilo Nacrt budžeta 23. juna, iako je rok za njegovo dostavljanje bio 31. maj. Raniji prijedlog iz Ministarstva finansija i trezora BiH je vraćen na dorađivanje zbog potrebe prilagođavanja potrebama uslijed aktuelne pandemije koronavirusa.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda (HDZBiH) obrazložio je da je Ministarstvo po drugi put utvrđivalo budžet, ali i da je budžetski okvir onakav kakav je bio i planiran, s tim da su urađene uštede gdje god je bilo moguće.

- U budžetu je zadržan budžetski okvir kakav je bio, urađene su uštede na svim mogućim pozicijama, izuzete su samo sigurnosne agencije – izjavio je Bevanda.

Potvrdio je i da plaće, odnosno budžetska osnovica za plaće nije povećana, nego je u pitanju usvajanje zakona koji tretira plaće vojnika u Oružanim snagama BiH, a tu je i puna primjena Zakona o policijskim službenicima te je povećana stavka za topli obrok koji je povećan za dvije KM.

Na stavci Centralne izborne komisije (CIK) BiH uvrštena je pozicija od 4.227.000 KM za održavanje Lokalnih izbora 2020. godine.

Usvajanje ovogodišnjeg budžeta u fokusu je javnosti upravo zbog potrebe osiguravanja novca za pripremu i organizaciju Lokalnih izbora u BiH. Iako su izbori raspisani još 7. maja za 4. oktobar ove godine, CIK je bio prinuđen pomjeriti održavanje izbora na 15. novembar zbog nedostatka novca neophodnog za raspisivanje i provedbu tendera.

Usvajanju budžeta u kontekstu osiguravanja novca za Lokalne izbore su se usprotivili SNSD i HDZBiH, a svoje protivljenje su pravdali neslaganjem sa odlukom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o prestanku mandata i imenovanju novih članova CIK-a.