Kao prvi današnji svjedok saslušana je Harisa Pepeljak, referentica na protokolu FUCZ-a.

Ona je odgovarajući na pitanja tužioca Mirze Hukeljića objasnila kakva je procedura s prijemom dokumenata koji pristignu poštom ili e-mailom u Upravu.

Kako je kazala, u vrijeme proglašenja stanja nesreće, vanjska pošta dolazila je na portirnicu, zatim je unošena na protokol, gdje se stavljao prijemni pečat i pošta dalje slala kabinetu direktora na signiranje, potom se vraćala njima i onda je upućivana određenom sektoru.

Na pitanje tužioca da li je sva pošta koja je pristizala protokolisana, svjedokinja je kazala da je "sve što je došlo na protokol i protokolisano". 

Upitana da li su protokolisane ikakve ponude za medicinsku opremu, kazala je da jeste i da je bilo dosta takvih ponuda. 

Tužilac je tada prezentirao ponudu koju je Fikret Hodžić poslao na zvanični e-mail FUCZ-a 2. aprila prošle godine, a koja se odnosi na nabavku 100 respiratora HCVE003, u kojem se navodi da je isporuka za sedam dana nakon uplate, a u čijem prilogu je bila specifikacija za respiratore HCVE003. 

Svjedokinja je potvrdila da ta ponuda nema prijemni pečat, te je kazala da je nije imala priliku vidjeti.

Upitana da li je imala saznanja o nabavci 100 respiratora od Srebrene maline, kazala je da su 03. aprila ona i njene kolege na protokolu otvorili prijedlog odluke za nabavku. Taj prijedlog, kako je kazala, donio im je Adnan Hrapović.

- Zaveli smo broj i otvorili predmet, odnosno formirali omot spisa - kazala je svjedokinja, pojasnivši šta se upisuje na omot, koji se potom šalje sektoru kojem treba.

- Mi dalje s tim nemamo ništa - kazala je. Dodala je da se na tri mjesta upisuju podaci, u svesku koju za svoje potrebe imaju na protokolu, u djelovodnik, te u internu knjigu.

Tužilac je potom prezentirao djelovodnik u kojem je upisan prijedlog za izuzeće od Zakona o javnim nabavkama, kao i ugovor o nabavci. Oboje je u djelovodnik upisano 03. aprila. Potom je prezentirao prijedlog odluke o izuzeću od zakona o javnim nabavkama koji se odnosi na nabavku 100 respiratora tipa ACM 812 A, koji na sebi nije imao prijemni pečat.

Svjedokinja je kazala da to nije odluka koju su oni protokolisali, te da nije ista oznaka respiratora.

Potom je tužilac prezentirao ugovore o kupoprodaji, koji su bili identični, samo je oznaka respiratora za njih bila različita. Na jednom su bili navedeni HCVE003, a na drugom ACM 812 A. Ni na jednom prezentiranom ugovoru nije bio prijemni pečat, s tim što je ugovor za respiratore tipa ACM 812 A u gornjem desnom uglu imao paraf Sanite Alagić. 

Svjedokinja je na pitanje tužioca ponovila da su protokolisali ugovor za respiratore HCVE003, a ACM 812 A nisu. 

Na pitanje tužioca da li je ikada od bilo koga zamoljena da protokoliše neki drugi ugovor, kazala je da nije. Rekla je i da se ne sjeća da li je protokolisala drugu ponudu Srebrene maline za 100 respiratora. 

Tužilac je potom prezentirao dopis koji je FUCZ-u poslala Srebrena malina, a radi se o obavijesti o kašnjenju 100 respiratora ACM 812 A, na kojem se nalazio paraf Sanite Alagić i datum 22. april. Taj dokument nije imao prijemni pečat. Svjedokinja je kazala kako misli da je to stiglo e-mailom, da je ona stavila prijemni štembilj, te da je to Sanita odnijela na signiranje, ali im se nije vratilo na protokol.

Potom je prezentiran isti taj dokument sa oznakom respiratora HCVE003, koji je imao prijemni štembilj, sa datumom 28. april 2010. On nije bio signiran, a na pitanje tužioca zbog čega, svjedokinja je kazala da ne zna i da joj niko ništa o tome nije rekao. 

Advokatica Fahrudina Solaka Marsela Bajramović pokazala je, međutim, isti dokument sa oznakom respiratora ACM 812 A, od 22. aprila koji je imao i prijemni štebilj, a koji nije pokazao tužilac. Taj dokument signirala je Dalila Efendić, šefica kabineta direktora FUCZ-a. Pitala je svjedokinju da li je moguće da je dokument koji je prezentirao tužilac, a na kojem je paraf Sanite Alagić, ustvari "presavijeni akt", kazala je da je moguće, ali da bi on također trebao imati prijemni štembilj. 

Potvrdila je navode braniteljice da je dolazilo jako puno pošte, a na pitanje da li je tačno da najveći broj ponuda nije protokolisan, ponovila je da "sve što je došlo na protokol je protokolisano". Upitana da li je upoznata sa instrukcijom koja je tada bila da se ponuda protokoliše tek nakon sklapanja ugovora kao njegov sastavni dio, kazala je da joj nije poznato.

Bajramović je tada prezentirala protokol od 13. marta do 04. aprila prošle godine te pitala svjedokinju da li na spisku postoji ijedna ponuda, na što je ona kazala da "nisu svaku pristiglu ponudu protokolisali, već tek ako se radilo po njoj". 

Fahrudin Solak pitao je svjedokinju da li je tačno da su radili u jako teškim uvjetima, te da je čak i svjedokinja plakala, kazala je da je to tačno i da je plakala jer danima nije vidjela dijete. Kazala je i da Solak nikad nije došao na protokol i tražio od njih bilo šta, niti mu je to bila inače praksa. 

Druga svjedokinja Meliha Glavnić, zaposlena kao viši referent u Sektoru za finansije FUCZ-a, govorila je o načinu na koji je ponuda Srebrene maline unesena u knjigu ulaznih faktura (KUF) u FUCZ-u.

Kako je navela, 03. aprila je Sanita Alagić donijela ponudu Srebrene maline i rekla kako treba da se uradi način plaćanja. Dio je trebao biti povučen sa računa za posebne naknade FUCZ-a, a dio iz tekuće rezerve. 

Na pitanje tužioca da li je bilo uobičajeno da se plaćanje vrši prije dolaska fakture, svjedokinja je kazala da inače nije, ali da je u vanrednoj situaciji bilo takvih slučajeva. Kazala je da su unosili podatke iz ugovora, te da je, osim slučaju nabavke respiratora, bilo još nekoliko takvih nabavki koje su se odnosile na medicinsku opremu.

Podatke za ponudu Srebrene maline u KUF je, kako je kazala, unijela sa ponude za respiratore HCVE003. Kazala je i da u tom momentu nije imala ugovor i da misli da je bio u izradi. Ponudu je, kako je navela, tretirala kao predračun. Kazala je da je i ugovor stigao isti dan i potvrdila da je sve urađeno 03. aprila. 

Na pitanje tužioca šta rade sa papirima iz kojih unesu podatke u KUF, rekla je da ih odlažu u registratore i da stoje u njihovoj kancelariji. Kazala je da nakon nekog vremena, nije mogla precizno reći koliko, ali misli da je bilo desetak do petnaestak dana poslije, Sanita Alagić došla kod njih u kancelariju i tražila te dokumente. Kazala je da im nisu vraćeni jer tokom pretresa nisu bili kod njih u kancelariji. 

Solak je prije postavljanja pitanja ovoj svjedokinji kazao da "ne zna zbog čega ona govori neistinu", na što je reagirala sutkinja Džemila Begović, koja je kazala da se ne smije tako obraćati svjedoku, te da joj postavi pitanje.

Solak je tada pitao svjedokinju da li je bila prisutna sve vrijeme kada je Alagić njenoj kolegici donijela dokumente i tražila da unese podatke u KUF, na što je kazala da nije i da joj je kolegica Nermina prenijela šta treba da uradi.

- Vi ne znate šta je ostalo kod nje? - pitao je, a nakon što svjedokinja nije shvatila pitanje, pitao ju je "kako zna šta je sve donijela šefica", na što je svjedokinja kazala "da je ušla dok je trajao razgovor, da je čula razgovor i da joj je Nermina dala šta treba da uradi". 

Solak je pitao također da li je moguće da, s obzirom na to da svjedokinja nije mogla sve vrijeme biti u kancelariji, da je moguće i da je Alagić i prije tražila određene papire iz tog predmeta od njenih kolega. Odgovorila je da ne zna, na što je sutkinja Begović reagirala kazavši da je svjedokinja rekla da je to bilo nakon 10 dana. 

Upitana da li je Solak ikad bio kod nje za stolom i tražio da nešto uradi, svjedokinja je kazala da nije nikad. 

Na pitanje tužioca da li je Alagić kazala zbog čega traži spis, svjedokinja je kazala da nije. 

Treća svjedokinja Selma Hadžić kazala je da radi kao tehnički sekretar u kabinetu direktora, te da su joj neposredni nadređeni Solak i šef kabineta direktora. 

Kako je ispiričala, njen posao je, između ostalog, prijem pošte i e-mailova na službene adrese FUCZ-a.

U vrijeme proglašenja nesreće, kako je navela, dolazilo je jako puno pošte, koju je ona printala, nosila direktoru na signiranje, nakon čega je to nošeno na protokol.

Na pitanje tužioca da li je među tom poštom bilo ponuda za nabavku medicinske opreme, kazala je da se ne može detaljno sjetiti sadržaja, ali da jeste bilo ponuda, između ostalog, za nabavku maski, rukavica, sredstava za dezinfekciju...

Tužilac je i ovoj svjedokinji prezentirao ponudu koju je Hodžić poslao na e-mail FUCZ-a, za koji je ona potvrdila da jeste stigao, ali da se ne sjeća njegovog sadržaja. Za specifikaciju koja je u prilogu je kazala da je se sjeća sa pretresa u FUCZ-u, ali da se iz ranijeg perioda ne sjeća. Također je kazala da se ne sjeća neke druge ponude Srebrene maline.

Kazala je i da se sjeća da je Hodžić dolazio na sastanak sa Solakom u FUCZ, ali se nije mogla odrediti o vremenu tog sastanka u odnosu na vrijeme kad je stigla ponuda Srebrene maline. Sastanku se, kako je kazala, u jednom trenutku pridružila i Sanita Alagić. Nije joj poznato o čemu je razgovarano, niti joj je bilo ko nakon sastanka tražio da bilo šta uradi. 

Potvrdila je i da je nekadašnji direktor Ureda premijera Novalića Hasan Ganibegović jednom prilikom bio na satanku u FUCZ-u, ali također nije znala kad je to tačno bilo. 

Na pitanje Solakove braniteljice Marsele Bajramović da li je tačno da je Solak u to vrijeme imao svakodnevne sastanke sa direktorom Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davorom Peharom i pomoćnikom ministra zdravstva Goranom Čerkezom, odgovorila je potvrdno, a upitana da li ima saznanja da su oni donosili bilo kakve ponude, kazala je da nema saznanja o tome. 

Solak ju je pitao da li je tačno da u većini slučajeva poštu signira šef kabineta (Dalila Efendić, op. a.), a ona je odgovorila potvrdno.

- Je li tačno da sam nakon imenovanja na mjesto direktora tražio da sve što dođe mora biti protokolisano? - pitao je Solak, na što je svjedokinja odgovorila da jeste.

Potom ju je pitao zbog čega onda nije bila protokolisana, a svjedokinja je kazala da ne zna i da je "moguće da je do protokola". 

Potvrdno je odgovorila da je primljen jako veliki broj e-mailova i da su pored postojeće dvije otvorili i treću e-mail adresu. 

Suđenje će biti nastavljeno 01. decembra za kada je planirano saslušanje još četiri svjedoka Tužilaštva: Nermina Fejzić, Jasmina Imamović, Nisveta Kandić te Enes Memić.