Ovim prijedlogom se uređuje postupak izbora domaćih sudija Ustavnog suda, te prestanak mandata za troje sudija stranih državljana koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. U članu 3. Prijedloga stoji da za sudiju Ustavnog suda BiH se bira državljanin BiH s pravom glasa, koji je istaknuti pravnik visokog moralnog ugleda.

Prijedlogom se defeniše i postupak izbora sudaca:

- Izbor domaćih sudija provodi se tako što Predsjedništvo BiH imenuje troje domaćih sudija u Ustavni sud, i to dva iz Federacije BiH i jednog iz Republike Srpske. Imenovane sudije od Predsjedništva BiH potvrđuje Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH natpolovičnom većinom u svakom klubu konstitutivnih naroda. Izabrane sudije su pripadnici različitih naroda.

Trojici stranih sudija prestaje mandat danom stupanja na snagu ovog zakona, stoji u Prijedlogu.

Prijedlog zakonu potpisali su kao predlagatelji zastupnici SNSD-a, DNS-a, SP, Ujedinjene Srpske, te HDZ-a BiH.