U istom periodu ostvareno je 341.755 noćenja, što je manje za 20,5 posto u odnosu na isti period 2020. godine. Broj noćenja domaćih turista veći je za 32,5 posto, dok je broj noćenja stranih turista manji za 49,7 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 59,2 posto dok je 40,8 posto učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (33,6 posto), Hrvatske (19,6 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (8,7 posto), Crne Gore (6,1 posto), Slovenije (5,1 posto), Turske (3,2 posto), Njemačke (2,7 posto), Austrije (2,1 posto) i SAD (2,0 posto).

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj BiH, na prvom mjestu je: Finska sa prosječnim zadržavanjem od 11,2 noći, Iran sa 6,2 noći, Portugal sa pet noći, Kanada sa 4,7 noći, Grčka sa 4,6 noći, Kuvajt sa 4,3 noći i Mađarska i Malezija sa po 4,1 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94 posto.